Traditionerne

Traditionerne og godt naboskab har været et levende mål både under bofællesskabets tilblivelse i slutningen af 1980’erne og siden 1990, hvor det tog fysisk form i “Ravnshøj”.

Det er karakteristisk at børn, unge og voksne i meget vidt omfang oplever fælles skikke og traditioner.
Det gælder traditioner med fællessang før spisning, hvor højskolesangbogen ofte kommer på bordet. Ved fødselsdage og mærkedag fejrer vi hinanden med flagning og sang.
Ravnshøjs årlige fester er også for alle: julefrokosten i december med pakkelege.
Nytårsaften med spisning, underholdning og fyrværkeri under særlig voksen vejledning.
Vore nabofester i anledning af fødselsdage, konfirmation m.v. kan dog have en lidt anden karakter. 
I september afholder vi høstmarked, hvor Ravnshøjprodukter fra haven og forfinede råprodukter sælges. Her er mange kreative sjæle og marked bærer præg af DIY-produkter. 
En vigtig tradition er også Ravnshøjs jubilæum hver 5 år.