Udvalg

udvalg

Udvalgene på Ravnshøj har ansvaret for deres område, Fx. beslutter urteudvalget, hvad der skal dyrkes i køkkenhaven og sætter herefter arbejdet i gang. Det er ikke nødvendigvis udvalget der skal gøre alt det praktiske arbejde, selvom de trækker det største læs. Opgaver kan skrives på til arbejdslørdage.
Det forenkler arbejdsgangen, at de fleste afgørelser ligger i udvalgene. De store linier bliver trukket på bomøderne.
Mange voksne er med i flere udvalg, og ud over” buketten” er der følgende udvalg:

Høstmarked
Værksted og depot
Miljø & energi
Økogrønt & kød
Festudvalg
Udlejning af duge
Lette bygninger & maskiner