Beboerne

Før vi flyttede ind på Ravnshøj boede vi i Odense. Her havde vi været med i en gruppe, der gerne ville starte noget lignende Ravnshøj op.

Gruppen i Odense bestod for en stor dels vedkommende af personer, der kom fra kollektiver og bofællesskaber, og de ønskede nu at få lidt mere privatliv. Da vi flyttede ind på Ravnshøj opdagede vi, at situationen her egentlig var omvendt. De fleste kommer fra parcelhuse med ønsket om at få mere fællesskab. Altså en positiv tilgang til boformen. Og det er det vi er fælles om på Ravnshøj – men det er også en forudsætning for at falde til her – ønsket om fællesskabet.

Ellers er vi forskellige – og vil gerne være det. Vi har en stor aldersspredning med både pensionister og småbørn. Der er måske en overvægt af folk ansat i det offentlige, men også folk fra det private erhvervsliv.

Har du lyst til at flytte ind hos os? Du behøver ikke at ligne os. Du må gerne supplere os, og du skal ville fællesskabet.